In 8 stappen naar een vitale organisatie


     Visie op duurzame inzetbaarheid doelstellingen bepalen

     Draagvlak creeëen bij MT, OR, Leidinggevenden etc.  

     Risico's, aandachtspunten en behoeften in kaart brengen

     Advies gesprek vitaliteit, leefstijl, inzetbaarheid en behoefte

     Bedrijfsscan en Healthcheck

     Communicatie met werknemers om ze te motiveren, inspireren en uit te dagen om deel te nemen

     Inzetten interventies, trainingen, workshops etc.

     Monitoren en meten doelstellingen, inzetbaarheid en gezondheidswinst.

 Berkstraat 100
7572 CD Oldenzaal
T: 085-071 26 69
info@thevitalcompany.nl