HET VITALITEITSTRAJECT VAN THE VITAL COMPANY
 

Een vitaliteitstraject van The Vital Company begint altijd met een inventarisatie van wensen & ambitie en een organisatiescan die de huidige situatie in kaart brengt. Samen met de uitkomsten van de healthcheck – die de gezondheid van medewerkers in kaart brengt – zijn dit  de uitgangspunten voor het opstellen van een vitaliteitsplan met vitale agenda. De vitaliteitsadviseur begeleidt de uitvoering van het vitaliteitsplan. The Vital Company weet dat een vitaliteitstraject alleen succesvol is wanneer dit door de gehele organisatie wordt gedragen. Daarom is het stimuleren van betrokkenheid van werknemers van groot belang. Daar is een belangrijke rol voor onze vitaliteitscoach weggelegd.
 

BESPAAR 50% MET SUBSIDIE DUURZAME INZETBAARHEID

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een subsidie beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De subsidie bedraagt maximaal 50% per project en is te gebruiken voor advieskosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 10.000,-. The Vital Company heeft de nodige ervaring in het aanvragen en weet welke procedures gevolgd moeten worden.

 


 Berkstraat 100 
7572 CD Oldenzaal
Telefoon: 085-071 26 69
info@thevitalcompany.nl