Het op orde brengen van uw financiële zaken geeft rust 


Een (problematische) schuldsituatie beïnvloedt in veel opzichten de kwaliteit van het bestaan. Zij kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de gezondheid van de leden van het huishouden, het voedingspatroon, de woonomstandigheden, ontspanning en vakantie. Bovendien kan een problematische schuldsituatie juist psychosociale problemen veroorzaken. Het is dus noodzakelijk om ook de bron van het probleem op te sporen en aan te pakken.  

Het Inzichtelijk maken van inkomsten/ uitgaven/ schulden door:
 

Financiële Scan:

  • Ordenen administratie
  • ​​Opmaken van een budgetplan/ financieel overzicht
  • Inventariseren schulden
  • Betalingsregelingen treffen die binnen een budgetplan passen

Sociaal juridische zaken

  • Corrigeren van loonbeslagen

Fiscale zaken

  • Belastingen

Aanvragen voorzieningen/ regelingen

  • Kwijtscheldingen, toeslagen, algemene voorzieningen, etc.
  • ​Bij problematische schulden, toeleiding richting schuldhulpverlening
  • Invullen van formulieren etc.

Voorlichting en cursus

  • Budgetcursus: Financieel in Balans

 

Budget coaching 


 

Twentepoort Oost 61-26
7609 RG Almelo

Mobiel   06 - 44 15 55 35
Mobiel   06 - 24 77 62 47

Email:    info@minusplus.nl
Website www.minusplus.nl